Jongeren Begeleiding Logistiek

MISSIE JONGEREN BEGELEIDING LOGISTIEK

Jongeren Begeleiding Logistiek is in het leven geroepen om de in de logistiek en magazijnbeheer vereiste beroepsvaardigheden te ontwikkelen bij jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. Dit gebeurt vanuit een professionele achtergrond door middel van een individuele benadering en extra begeleiding. Punt aan de horizon is dat de jongere in de toekomst loonvormend werk kan verrichten of een nuttige arbeidsmatige dagbesteding kan verkrijgen.

SAMENWERKENDE PARTNERS

Wij werken samen met gemeenten, UWV, Jeugdzorg, reïntegratiebemiddelaars, logistieke bedrijven en scholen om onze opleiding zo breed mogelijk aan te kunnen bieden om zoveel mogelijk jongeren te kunnen bereiken. Doordat wij zeer flexibel kunnen werken, is onze opleiding inpasbaar in alle denkbare trajecten die wij te bieden hebben als Jongeren Begeleiding Logistiek.

PRAKTIJK EN THEORIE GERICHT

DE OPLEIDING

De opleiding is erop gericht om de jongeren te begeleiden naar een baan als magazijn- of logistiek medewerker. Dit houdt in het enthousiasmeren voor het vak, het bijbrengen van vaktechnische kennis en het oefenen van de te verrichten werkzaamheden.

De praktijk wijst uit dat, als de jongeren deze werkzaamheden gaan beheersen, het zelfvertrouwen bij hen groeit. De opgedane kennis en kunde en het verkregen zelfvertrouwen liggen aan de basis van een succesvolle start van een logistieke loopbaan.

De opleiding vindt plaats in een professioneel magazijn. De jongere wordt intensief begeleid bij het werken in het magazijn en de logistiek zoals het op de werkvloer plaatsvindt. Elke jongere krijgt zijn/ haar eigen programma, volledig afgestemd op zijn/haar tempo en naar zijn/haar mogelijkheden. Dit houden we nauwkeurig bij, want het geloof in eigen kunnen vinden we zeer belangrijk. Wij hebben ervaren, dat de jongeren positief reageren op dit lesprogramma.

De opleiding word het hele jaar door gegeven. Aangezien er gewerkt wordt met terugkerende modules, kunnen jongeren ook tussentijds instromen.

DE MODULES

De modules van de opleiding bestrijken de stromen van het gehele logistieke proces. De wet- en regelgeving op het gebied van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) maakt integraal onderdeel uit van het lesprogramma. Ook de bedrijfscultuur van het bedrijf waar de opleiding gegeven wordt is een dagelijks terugkerend onderwerp binnen het lesprogramma.

Grofstoffelijk zijn de stromen ingedeeld in inbound, opslag en outbound. Van A tot Z doorlopen we met de ons toevertrouwde jongeren deze stromen en alle daarbij te verrichten werkzaamheden, zoals:

– De logische inrichting (codering) van het magazijn.
– Leren werken met locaties, barcodes en scanners.
– Het juist registreren van binnenkomende goederen.
– Opslaan van goederen op de daartoe bestemde locaties.
– Beheren van de voorraad; pickvoorraad, bulkvoorraad en bijvulmomenten.
– Leren lezen van orderpick-lijsten en het verwerken hiervan.

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

– Het stimuleren van betrokkenheid, interesse en enthousiasme.
– Zelfstandigheid.
– Nauwkeurigheid.
– Doorzettingsvermogen.
– Opbouwende kritiek geven en ontvangen en elkaar beter maken.
– Omgang met de teamleider, collega’s en klanten.
– Gedurende de opleiding wordt de jongere voor elk van de drie stromen van het logistieke proces beoordeeld op het verwerken.

De modules van de opleiding bestrijken de stromen van het gehele logistieke proces. De wet- en regelgeving op het gebied van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) maakt integraal onderdeel uit van het lesprogramma. Ook de bedrijfscultuur van het bedrijf waar de opleiding gegeven wordt is een dagelijks terugkerend onderwerp binnen het lesprogramma.

ZAKELIJK

Jongeren Begeleiding Logistiek is een flexibele organisatie waar u prima afspraken mee kunt maken die passen in uw visie en wensen, bijvoorbeeld over de duur van een opleidingstraject, de locatie en het aantal begeleidingsuren.

De kosten worden laag gehouden, doordat onze specialisten alles zelf doen.

WAT HEBBEN WE JONGEREN TE BIEDEN?

Jongeren Begeleiding Logistiek heeft de jongere veel te bieden:

Een brede en professionele opleiding op het gebied van magazijnbeheer en logistiek. Begeleiding op eigen tempo van de jongere, naar zijn/haar mogelijkheden. 
Versterking van het zelfvertrouwen en zelfbeeld. 
Uitbreiding en verdieping van de beroepsvaardigheden. 
Arbeid-toeleidende begeleiding in een professioneel magazijn. 
Kennismaking met de bedrijfscultuur van een magazijn/logistiek bedrijf. 
Enthousiasme voor het vak. 
Vakbekwaamheid. 
De mogelijkheid voor de jongere om tussentijds in te stromen, 
aangezien er gewerkt wordt met terugkerende modules.

VOOR NADERE INFORMATIE MAKEN WIJ GRAAG EEN AFSPRAAK MET U

GEGEVENS

Rietven 363 
5464 PK Veghel

info@jongerenbegeleidinglogistiek.nl 
06 42 25 43 11 

KVK: 60827815

Sluit Menu